KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayı;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Enkosan Kompresör ve Mak. San. Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır
Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk
  bilginiz;
 • E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;
 • Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi);
 • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil
  bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz,
  bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz;
 • İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar,
  pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret);
 • Fotoğrafınız;
 • Sürücü belgesi bilgileriniz;
 • Hobilerinize ilişkin bilgiler;
 • Maaş beklentiniz;
 • Askerlik durumu bilginiz,
 • Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
 • Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer
  bilgileriniz
  KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.
  Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması
  halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Enkosan Kompresör ve Mak. San.
  Tic. A.Ş. nezdinde saklanabilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
  Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet
  Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
 • Sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin
  sağlanması,
 • Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup
  olmadığınızı tespit edilebilmesi,
 • Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp
  çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
 • Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın
  tespitinin sağlanması,
 • Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin
  Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
 • Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
 • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde
  özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
 • İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup
  olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum
  sağlanabilmesi.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere
  Dayanarak İşliyoruz?

  Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan (i)
  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii)
  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) “ bir sözleşmenin kurulması
  veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
  verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin
  internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla
  (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
  Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep
  halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
 3. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
  Erişebilirsiniz?

  KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Enkosan Kompresör ve Mak.
  San. Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
  imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
  sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
  iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık
  sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.